Bilgi Mekanı!
 
  Bize buradan mesaj gönderin
  Ana Sayfa
  Atatürk
  İngilizce Testi
  Yararlanabilecekleriniz
  Türkçe 5.sınnıf
  Biraz da eğlenelim...
  Anında ne ile ilgilidir?
  Bilgi Şiiri
  Atatürk Şiiri (Şiir yana doğrudur)
  Adminimiz!
  5. sınıf Sosyal bilgiler Adım adım Türkiye
  Üye ol
  4.Sınıf-Sosyal-Bilgiler
  4.sınıf-Yaşadığımız-Yer
  SAYFA ADI DEĞİŞSİN Mİ?(ANKET)
  5. Sınıf Dünya,Güneş ve Ay
  Müzik
  Fıkralar
  Ödev Kapağı
  Dikdörtgenin Çevresi
  Karenin Çevresi
  5. Sınıf Aritmetik Ortalama
  Atatürk'ün Geometrideki Yeri
  Çember (5. Sınıf)
  Alan Hesaplama
  Sıfatlar 4. ve 5. sınıf
  5. Sınıf-Kaynaştırma-Benzeşme
  5. Sınıf Özne-Yüklem
  Mecaz Anlam 3.4.5. Sınıf
  Ses Bilgisi
  Eylem 5 sınıf.
  Canlılar Dünyası 5 Sınıf
  Maddenin Değişimi ve Tanınması
  Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
  Pi sayısı
  Destekleyici ve Açıklayıcı Konu Anlatımı
  Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Test
  Toplum İçin Çalışanlar
  Bugünki zeki sayısı
  Galatasaray
  Çiçek(Alıntı değildir)
  Bizden Alıntı Yapıyorlar!
  Çokgenin Tanımı
  Düzgün Çokgenlerin Tanımı
  Alan Hesaplama Yeri
  3. Sınıf Türkçe Genel Değerlendirme
  Küf Mantarları
  5. Sınıf Healty Problems
  İngilizce Hastalıklar
  Şapkalı Mantarlar
  Maya Mantarları
  Eğlence Sayfası
  3. Dereceden Bilinmeyenli Denklemler
  Mastar 5. sınıf
  Fiil 5. sınıf
  Komik Fıkralar
  bilgim-bilgim.tr.gg
  Türk Beşleri Nedir ?
  Gizli
  Ziyaretçi defteri
  6. Sınıf Ebob Ekok
Sayfalar pınar pınar BİLGİ sunar nur sunar. Bilgisiz hayat nefessiz hayata benzer.
4.Sınıf-Sosyal-Bilgiler
. 1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
1
2
3
4
Bilmiyorum

2. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
Gelen misafire ikramda bulunmak.
Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.
Bilmiyorum

3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
Ailenin zenginleşmesini sağlar.
Ailenin fakirleşmesini sağlar.
Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.
Bilmiyorum

4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
zevkler
beslenme
hobiler
yetenekler
Bilmiyorum

5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
Türkülerimiz
. Yollarımız
Halk oyunlarımız
Bayrağımız
Bilmiyorum

6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
kongrelerin yapılması
TBMM açılması
Atatürk'ün Samsun'a çıkması
padişahın yurdu terk etmesi
Bilmiyorum

7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
gelenek
görenek
kanıt
kültür
Bilmiyorum

8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
kardeş
dayı
hala
enişte
Bilmiyorum

9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Yazılı tarih yöntemi
Sözlü tarih yöntemi
Araşrırma yöntemi
Olayları yaşama
Bilmiyorum

10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
Annemizden
Babamızdan
Kitaplarımızdan
Dedemizden
Bilmiyorum

11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
bilimsel buluşlar
resimler
kitaplar
söylentiler
Bilmiyorum

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
ileri görüşlülüğü
açıksözlülüğü
barışçı
savaşmayı sever
Bilmiyorum

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
vatan ve millet sevgisi
barışçılık
Egemenlik padişaha aittir
Akılcılık
Bilmiyorum

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
Millet egemenliğini esas alma
Yabancı devletin himayesine girme
Bilmiyorum

15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
Yalnız I
I ve II
II ve III
I,II ve III
Bilmiyorum

16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
Evlenmemiş çocuklar
Komşular
Babaanne
Amca
Bilmiyorum

17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
Türkü
Oyun
Roman
Düğün
Bilmiyorum

18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
Cirit
. Futbol
Voleybol
tenis
Bilmiyorum

19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
geleneklerimiz
göreneklerimiz
kanıtlarımız
kültürümüz
Bilmiyorum

20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
dil
kıyafetler
savaş
gelenekler
Bilmiyorum

21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
Anne
Baba
Dayı
Çocuk
Bilmiyorum

22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
Gelenek
Kanıt
Değer
Kültür
Bilmiyorum

23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
kültür
gelenekler
dil
kalp
Bilmiyorum

24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
tarih
kanıt
tanık
kitap
Bilmiyorum

25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
millet egemenliğini esas alma
yabancı bir devletin himayesi altına girme
Bilmiyorum

26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
Amasya
Erzurum
Ankara
Antalya
Bilmiyorum

27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
Dil
Teknoloji
Sanat
Mimari
Bilmiyorum

28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
İzmir'in işgaliyle
Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
İstanbul'un işgaliyle
Sivas Kongresiyle
Bilmiyorum

29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
evrenselliğini
anlaşılır olduğunu
alçak gönüllü olduğunu
cömert olduğunu
Bilmiyorum

30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
Amasya
Sivas
Erzincan
Erzurum
Bilmiyorum

31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
Doğum tarihini
Babasının adını
Maddi durumunu
Nerede doğduğunu
Bilmiyorum

32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
vatan ve millet sevgisi
barışçılık
egemenlik padişaha aittir
akılcılık
Bilmiyorum

33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
Samsun
Sivas
Erzurum
Antalya
Bilmiyorum

34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
Dil Birliği
Tarih Birliği
Yurt Birliği
Askerlik yapma
Bilmiyorum

35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
kurtuluş savaşı
1.dünya savaşı
2.dünya savaşı
inönü savaşı
Bilmiyorum

36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
1-2-3-4
2-1-3-4
4-2-1-3
3-2-1-4
Bilmiyorum

37. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
Kendi yaşıtlarımız
Öğretmenimiz
Yaşlı akrabalarımız
Komşumuz
Bilmiyorum

38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
Değer
Kültür
Dil
Gelenek
Bilmiyorum

39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
4
3
2
1
Bilmiyorum

40. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
Kına gecesi
Asker uğurlama
Sünnet düğünü
Konser izleme
Bilmiyorum

41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
Kültürler zaman içinde değişime uğrar
Bilmiyorum

42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
annemiz
ablamız
dedemiz
biz
Bilmiyorum

43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
3-1-2-4
4-3-2-1
1-3-2-4
4-1-2-3
Bilmiyorum

44. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
milli hikayeler ve destanlar
gelenek ve görenekler
geleneksel giysiler
noel kutlamaları
Bilmiyorum

45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
Halkın kahramanlığı
Atatürk'ün liderliği
Milli birlik ve beraberlik
Komşu ülkeler
Bilmiyorum

46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
Golf
Cirit
Bilardo
Tenis
Bilmiyorum

47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
Gelenek
Görenek
Folklor
Teknoloji
Bilmiyorum

48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
mühendis
doktor
öğretmen
esnaf
Bilmiyorum

49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
yardımlaşma
dayanışma
görevden kaçma
cesaret
Bilmiyorum

50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
Destanlar
Bilimsel gelişmeler
Ninniler
Bilmeceler
Bilmiyorum

51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
Zafer anıtları
Kabirler ve şehitlikler
Gazilere ait madalyalar
Caddeler
Bilmiyorum

52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
Milli mücadele
Savaşlar
Kahramanlıklar
Demokrasi
Bilmiyorum

53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
Yardımseverlik ve cömertlik
Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
Çöpleri çöp kutusuna atmak.
Bilmiyorum

54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
anne
baba
kardeş
arkadaş
Bilmiyorum

55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
Basketbol
Tenis
Voleybol
Güreş
Bilmiyorum

56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
dil
savaş
giysiler
gelenekler
Bilmiyorum

57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
İç anadolu
Karadeniz
Ege
Doğu anadolu
Bilmiyorum

58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
akraba
evlat
aile
topluluk
Bilmiyorum

59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
değer
kültür
dil
ahlak
Bilmiyorum

60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
barış
boks
savaş
kavga
Bilmiyorum 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

www.bilgim-bilgim.tr.gg  
  http://www.izlesene.com/video/sean-paul-got-to-love-you/4837679  
Reklam  
   
Bilgiiiiiiii  
  Kalem kılıçtan üstündür...  
Zaman bir öğretmendir her öğrenciyi öldürür...  
  Her bildiğini söyleme, fakat her söylediğini bil Marcel Lenoir  
Bilgili adam güneş gibidir, girdiği yeri aydınlatır Zübeyr Gündüzalp  
  Bilgi, bölüşüldükçe artan hazinedir Bhartrihari  
Bilgi..... Bilgi......Bilgi her zaman her yerde bilgi!  
  Sağlam kafa sağlam vücuttaysa,sağlam vücutta sağlam kafada bulunur.

Kaan Beyaz
 
Sitemizde 1 ziyaretçi (25 klik) Zeki buradaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Bizim amacımız kesinlikle ve kesinlikle sizin bilgi edinmenizdir.İyi bilgiler....